Платформа за дигитализација на услугите во единиците на локалната самоуправа

Контакт

ЈП Куманово-гас

077123123

dads@gmail.com

Братство и Единство 22, Куманово

ЈП Водовод Куманово

077565656

f@hotmail.com

Фетка Наскова 22, Куманово

JП Чистота и зеленило - Куманово

031-437-880

g@gmail.com

Братство Единство 30, Куманово

ЈОУ – Детска градинка Ангел Шајче

Моша Пијаде 117, Куманово

Општина Куманово

077123123

info@kumanovo.gov.mk

11-ти Октомври бб, Куманово

Општина Прилеп

048-401-720

prilep@prilep.gov.mk

Прилепски бранители бб, Прилеп

ЈКП “Комуналец”-Прилеп

048-428-992

presskomunalec@yahoo.com

Прилепски бранители бб, Прилеп

ЈП Водовод и канализација -Прилеп

048-428-992

presskomunalec@yahoo.com

Александар Македонски 559, Прилеп

Детска градинка Наша иднина - Прилеп

048-424-076

nasaidninapp@gmail.com

Бидимаш бб, Прилеп

Општина Свети Николе

077123123

info@svetinikole.gov.mk

Плоштад Илинден бб, Свети Николе

ЈКП Комуналец - Свети Николе

077123123

info@jkpsvetinikole.com.mk

Карпошева 82, Свети Николе

Општина Боговиње

info@komunabogovine.gov.mk

Боговиње бб, Боговиње

ЈКП Шари – Боговиње

info@komunabogovine.gov.mk

Боговиње бб, Боговиње

Општина Охрид

077123123

info@ohrid.gov.mk

Охрид бб, Охрид